Naše oplotenia sú vyrábané vibroliatou technológiou z najkvalitnejších surovín, to znamená z čistých premývaných Dunajských štrkov a pravého portlanského cementu 425R. Ďalej do betónu pridávame chemikálie svetových značiek a výrobky sú zosilnené  beto

nárskou oceľou.

Preto si dovolíme tvrdiť, že naš betónové ploty sú s takmer neobmedzenou životnosťou.

 

Pozrite si pár fotiek z procesu výroby: